Aanvalsplattegrond: Bedoeld om informatie te verstrekken aan de brandweer en/of overige hulpverlenende instanties

Aanvalsplattegrond

Wat is het? Door de brandweer vereiste aanvalsplattegronden in het aanvalsplan waarop alle relevante (brand)preventieve en repressieve voorzieningen en alle relevante risico’s zoals de aanwezige gevaarlijke stoffen, met betrekking tot de eerste bestrijding van een ongeval of calamiteit zijn weergegeven.

De doelstelling van aanvalsplattegronden is dat deze de primair benodigde informatie verstrekken die in de eerste plaats de overheidsbrandweer en daarnaast andere externe hulpverleners helpt bij de acties die zij moeten uitvoeren in geval van een calamiteit. Dit beslaat niet alleen het gebouw maar ook het buitenterrein.

De plattegronden bevatten alleen op deze hulpverlenende functionarissen en hun taken afgestemde informatie. De plattegronden moeten bijdragen aan het zo veilig en snel mogelijk onder controle krijgen van de calamiteit door de overheidsbrandweer in het gebouw.

Bovendien moet de plattegrond ertoe bijdragen dat de brandweer en andere externe hulpverleners de veiligheid van het gebouw en de omgeving zo snel mogelijk kunnen inschatten en waarborgen. De aanvalsplattegrond gaat uit van een andere looprichting dan de ontruimingsplattegrond, omdat de brandweer en andere externe hulpdiensten het gebouw in moeten in plaats van het te ontvluchten.

De aanvalsplattegrond voorziet de externe hulpdienst van de hoogstnoodzakelijke informatie om een gebouw met een calamiteit snel en efficiënt te betreden. Voor aanvalsplattegronden geldt het uitgangspunt dat het overzicht van de plattegrond van het allergrootste belang is. De plattegronden voorzien het beste in deze behoefte door zoveel mogelijk te beperken in gepresenteerde informatie.

Voor specifieke eisen die gesteld worden aan aanvalsplattegronden zie NEN1414 2007 en NEN1414-A1 2013.

Een aanvalsplan is verplicht wanneer er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, er veel mensen werken, een gebouw complex in elkaar zit of wanneer er mensen met specifieke hulp werken. Valt uw bedrijf niet onder die verplichting, is een aanvalsplan evengoed aan te raden.

Vindt er een calamiteit zoals een brand plaats binnen uw bedrijf of instelling, dan moet de brandweer heel snel hulp kunnen bieden. Daarom is een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart zeer belangrijk. Als bedrijf of inrichting bent u verplicht om het aanvalsplan of de bereikbaarheidskaart samen met de brandweer op te stellen. Dit houdt in dat uw bedrijf of inrichting en de route er naartoe geheel in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze kaart en de beschrijving van de inrichting kan de brandweer bij branden en andere calamiteiten snel ter plaatse te zijn en effectief hulp bieden.

Voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties.

Offerte aanvragen?
U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen, waarin u uw wensen kunt aangeven.
aanvalsplattegrond