Een veiligheidsplattegrond is onderdeel van een bedrijfsnoodplan.

Veiligheidsplattegronden

Wat is het? Plattegrond met daarop veiligheidsinformatie over het gebouw die kan bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van een ongeval of calamiteit.
Een veiligheidsplattegrond heeft niet tot doel om een eenzijdige groep in één enkele actie te ondersteunen. Een veiligheidsplattegrond kan veel breder worden ingezet en zal dus meer informatie bevatten dan een ontruimingsplattegrond of een aanvalsplattegrond. Toch behoort ook bij een veiligheidsplattegrond te worden gestreefd naar een overzichtelijke plattegrond en dan behoort te worden voorkomen dat de hoeveelheid informatie op één plattegrond te groot wordt. In dat geval kan, zoals gezegd, worden overgegaan op het werken met meer stellen veiligheidsplattegronden.
Voor specifieke eisen die gesteld worden aan veiligheidsplattegronden zie NEN1414 2007 en NEN1414-A1 2013.

Wanneer nodig?

Een veiligheidsplattegrond is onderdeel van een bedrijfsnoodplan. Een bedrijfsnoodplan is een beschrijving van organisatorische maatregelen en preventieve voorzieningen van een bedrijf of organisatie om de gevolgen van incidenten tot het minimum te beperken en te bestrijden. Bedrijfsnoodplannen worden gemaakt voor gebruik door gebouwbeheerders of gebruikers.
Afhankelijk van de grootte, risico’s en complexiteit van de organisatie bevat het plan beschrijvingen, tekeningen en schema’s van de organisatie, het object met bouwkundige en technische voorzieningen m.b.t. calamiteitenbestrijding, actieplannen voor de verschillende relevante calamiteiten, volledige informatie over gevaarlijke stoffen en andere risico’s, en telefoonlijsten. Het ontruimingsplan kan deel uitmaken van het bedrijfsnoodplan. Een aanvalsplan kan ook onderdeel zijn van een bedrijfsnoodplan.

Aanvulling op aanwezige tekeningen

Indien gewenst verzorgen wij ook de door controlerende instanties gewenste aanvullingen op reeds aanwezige veiligheidskundige tekeningen. Het is ons streven van bestaande en nieuwe tekeningen complete sets te maken. Onze ervaring en deskundigheid is gericht op het leveren van een totaalpakket.

Offerte aanvragen?
U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen, waarin u uw wensen kunt aangeven.
Veiligheidsplattegronden