Ontruimingsplan

Ontruimingsplan en Ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplan en ontruimingsplattegrond nodig? Ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden zijn noodzakelijk voor een vluchtroute tijdens calamiteiten. Onze ontruimingsplan – ontruimingsplattegronden zijn kwaliteit en scherpe prijzen! Wat is een ontruimingsplattegrond ? Dit is over het algemeen een plattegrond van een gebouw, fabriek of technische installatie, of gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes en (nood)uitgangen en de locaties van (hand)brandbestrijdingsmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen zijn weergegeven. Een ontruimingsplattegrond wordt ook wel vluchtplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd. Heeft u ook een ontruimingsplan of ontruimingsplattegrond nodig? Vraag hier een offerte aan!

Waar is een ontruimingsplattegrond nodig?

Het Bouwbesluit vereist een ontruimingsplan indien er in een bouwwerk een brandmeld installatie aanwezig is. Daarnaast maakt een ontruimingsplan ook onderdeel uit van een ARBO bedrijfsnoodplan en is een ontruimingsplan onderdeel van de gebruiksvergunning.Het ontruimingsplan bevat taakomschrijvingen of actieplannen van de hulpverlenende functionarissen, instructies voor de aanwezige personen en plattegrondtekeningen waarop vluchtroutes, verzamelplaatsen en eventueel brandbestrijdingsmiddelen en handbrandmelders zijn aangegeven. Onderdeel van een ontruimingsplan is de ontruimingsplattegrond.

Waar bestaat een ontruimingsplan uit?

Plattegronden van het bouwwerk met daarop weergegeven de nooduitgangen, vluchtroutes, vluchtroute aanduiding en de elementaire brandbestrijdingsmiddelen;
Gebouw, installatie- en organisatiegegevens zoals gegevens van op welke tijden het gebouw wordt gebruikt, het aantal personen dat naar verwachting aanwezig is, de werking van de brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie en bijzondere kenmerken die van belang zijn bij een ontruiming;
Een omschrijving van de alarmeringsprocedure;
Een omschrijving van hoe de ontruiming is georganiseerd met de daarbij horende bevoegdheden van bijvoorbeeld bezoekers, bewoners, personeel en BHV-ers.

Offerte aanvragen

Tekenbureau de Koning stelt voor eigenaren, gebruikers en beheerders ontruimingsplannen op volgens de richtlijnen en normen zoals omschreven in de NEN 8.
Ben je overtuigd om een ontruimingsplannen te laten maken? Dan kun je dus vrijblijvend een offerte aanvragen bij tekenbureaudekoning.nl. Dit werkt heel eenvoudig: je geeft aan waar je een ontruimingsplannen voor wilt laten maken, vult je gegevens in en ontvangt binnen 24 uur een gepersonaliseerde offerte.

Ontruimingsplan en Ontruimingsplattegrond
vanaf € 99,-
Ontruimingsplattegrond scherp geprijsd!