Met de omgevingsvergunning kunnen de benodigde vergunningen in één keer worden aangevraagd!

Omgevingsvergunning aanvragen

Wie vroeger ging bouwen of verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, eventueel een sloopvergunning en een milieuvergunning. Deze verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning bundelt zo’n 25 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte en milieu. De gemeente stelt verschillende eisen bij het aanvragen omgevingsvergunning.

De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  • bij een monument. Meer hierover vindt u bij ‘Monument, vergunning’
  • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

Zo zijn er de volgende vergunningen:

 • Aanlegvergunning
 • Alarminstallatievergunning
 • Bestemmingsplan, tijdelijke ontheffing
 • Bouwvergunning
 • Flora- en Faunawet, ontheffing
 • Gebruiksvergunning
 • Inritvergunning of uitwegvergunning
 • Kapvergunning
 • Milieuvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Objectvergunning
 • Opslagvergunning
 • Projectbesluit
 • Reclamevergunning
 • Sloopvergunning

Omgevingsvergunning aanvragen

Met de komst van de omgevingsvergunning kan de benodigde vergunningen in één keer worden aangevraagd. Dat is praktisch. maar niet verplicht. Voor de verschillende activiteiten zoals bouwen, kappen en slopen, kan een aparte vergunning worden aangevraagd. Het nadeel is dan wel dat voor alle onderdelen apart een vergunningprocedure moet worden doorlopen. En dat belanghebbenden bij iedere vergunning bezwaar kunnen aantekenen. Ook kan het dan voorkomen dat de ene vergunning wel wordt verkregen maar de andere niet. Zoveel mogelijk in één keer aanvragen bespaart dus tijd en geld.
Wij verzorgen deze aanvragen omgevingsvergunning en zorgen voor de juiste gegevens; tekeningen, berekeningen, toetsen en rapporten. De Omgevingsvergunning aanvragen kan dan digitaal worden aangevraagd bij Omgevingsloket online.

Offerte aanvragen?
U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen, waarin u uw wensen kunt aangeven.
Omgevingsvergunning aanvragen